Girls Varsity Basketball · 12/7/2020: Varsity Girls Basketball vs. Holy Name (Photo Credits: Dwayne Kessie)